Back To Menu
0

Ramadan Specials - Menu
Mai Colachi - Plano

Ramadan Combo 2

Chicken Malai Boti, Sangam Kabab, Beef Bihari Kabab, Chicklen Tika Boti, Chicken Tika Leg, Chicken Biryani, Iftar Box +$44.99